Nekünk kell megváltanunk magunkat – Egy humanista hitvallása
 
Argumentum kiadó, Budapest 2004
 
Bitó László most megjelent válogatott publicisztikáiról, esszéiről, a vele készült rádió és tévé beszélgetésekről. A Népszabadság, a Magyar Hírlap, az ÉS vagy éppen a Beszélő, a Tiszatáj és más lapokban, folyóiratokban megjelent írások, valamint a Vitray Tamással, Szörényi Lászlóval, Mihancsik Zsófiával, Heller Ágnessel és másokkal folytatott beszélgetések és interjúk izgalmas képet nyújtanak az eddig főként bibliai regényciklusáról ismert humanista természettudós és szépíró szokatlan — némelyek szerint eretnek — gondolatvilágáról.

Mi mindent ölel fel e világ? Kitűnik a kötetbe foglalt írások címeiből: Nem elég ateistának lenni; Isten és az európai alaptörvény; Állami kéz az egyházi kézben; Jézus és testvérei; Az élet (bio)etikája; A belénk vésett parancs; Abortusz: választás és vállalás, Hová jutunk – via viagra?; Eutanázia, avagy jó halál; Miért nem az élet fájának gyümölcsét választotta Éva? Kik ölték meg Jézust?; Szerelemgyerekből a szeretet prófétája; Szólásszabadság: jog vagy privilégium?; Talpra, sajtó!; Terrorváltás pengeélen; Polgári félkörök; Ketyeg a génbomba, de még nem robban –, hogy csak egy párat említsünk.

Hiszek abban, de teljesen irracionális alapon, hogy az ember nem lehet alapvetően gonosz. De hogy ez a hit ésszeru is lehet, azt Bitó Lászlótól tudom. (…) Egyszer kell belemennem az utcájába, és nem bírok kitalálni belőle, mert nem is akarok. Rabul ejt, de könnyen ejt rabul, mert én jól érzem magam ebben a világban…
 
Kertész Ákos (Könyvhét, 2004.09.16.)

Ajánló:

 

A keresztény vallásalapítók sosem keresték Jézus karizmatikus – szeretettel gyógyító, életeket gazdagító –egyéniségének titkát gyermek- és ifjúkora családi kapcsolataiban, élményeiben, megpróbáltatásaiban,ahogyan azt mai, személyiségfejlődési ismereteink birtokában megtennék. Ehelyett, engedve saját koruk elfogultságának, a származást és a megjövendölteket tekintették meghatározónak. Ezért származtatták Dávid király házából, és alkottak legendákat Isten volta elfogadtatására…

– írja Bitó László e kötetben is megtalálható, Eörsi Istvánnal vitázó munkájában, a Szerelemgyerekből a szeretet prófétájá-ban. A kötet olyan válogatást tartalmaz, amely segítmegismerni azokat a néha meghökkentően új, heuréka-élményt nyújtó gondolatokat, amelyek olyannyira jellemzőek a „legalább két életet” élő emberre, a Columbia Egyetem kutatójára, a glaukóma kezelésére használt gyógyszer, a Xalatan felfedezőjére, és az író Bitó Lászlóra. E könyv azoknak is szól, akik már találkoztak esszéivel, tanulmányaival a magyar napilapok hasábjain.